English version

Kreeringsseremoni 2023

Rektor inviterer til kreeringsseremoni for alle som har fått sin doktorgrad etter å ha gjennomført forskerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet det siste året.

Dette er et arrangement for inviterte doktorer og deres gjester, veiledere, kollegaer, ledelse og fagmiljø. Det blir musikalske innslag på seremonien. Rektor inviterer til mottagelse med lett servering i foajeen etter seremonien.  

Tentativt program: 

 Arrangementet avsluttes senest kl 19.00 

Vel møtt!