English version

Kreeringsseremoni 2022

Rektor inviterer til kreeringsseremoni for alle som har fått sin doktorgrad ved OsloMet.

Rektor inviterer til kreeringsseremoni i Mosse Jørgensens auditorium, P42, 2. juni. Seremonien arrangeres for alle som har fått sin doktorgrad etter å ha gjennomført forskerutdanning ved universitetet, og for de som har blitt utnevnt til æresdoktorer ved OsloMet.

Seremonien starter kl. 16.00 og avsluttes kl. 19.30. Dette er et arrangement for inviterte doktorander, æresdoktorer og deres gjester. Det blir lett servering i etterkant av seremonien.

Program

Vel møtt!

Kontakt

Laster inn ...