Kunnskap, kompetanse og kritisk tenkning

Kunnskapsløftet i 2006 brakte kompetansemål inn i de norske læreplanene, og fra 2020 tømmes læreplanene langt på vei for konkret faglig innhold. Hvordan gikk det med kunnskapen i skolefagene etter kunnskapsløftet? Hva er forholdet mellom kunnskap og kompetanse når det er en sentral målsetning i alle fag å utvikle elevenes evner til kritisk tenkning?

Kunnskap, kompetanse og kritisk tenkning – hellig treenighet eller problematisk paradoks?

Kunnskapsløftet i 2006 brakte kompetansemål inn i de norske læreplanene, og fra 2020 tømmes læreplanene langt på vei for konkret faglig innhold. Hvordan gikk det med kunnskapen i skolefagene etter kunnskapsløftet? Hva er forholdet mellom kunnskap og kompetanse når det er en sentral målsetning i alle fag å utvikle elevenes evner til kritisk tenkning?

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har invitert professorene Claudia Lenz, Svein Sjøberg, Ilmi Willbergh og Svein Østerud til å innlede om disse spørsmålene. Samlet representerer de pedagogiske, didaktiske og filosofiske tilnærminger til temaet kunnskap, kompetanse og kritisk tenkning i skolen. Kim Helsvig, historiker og professor ved GFU, er ordstyrer.

Konferansen arrangeres av Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning.

Frist for påmelding er 11. november, 2019.

Kontaktpersoner

Laster inn ...
 • Program

  11.30 – 12.00: Kaffe, te, frukt og kake

  12.00 – 12.10: Velkommen og introduksjon fra Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning v/ Margareth Sandvik, Erik Ryen, Evy Jøsok og Kirsti Marie Jegstad. Videre planer.

  12.10 – 12.15: Ordstyrer Kim Helsvig

  12.15 – 12.35: Claudia Lenz: Hvordan må det faglige innholdet i undervisningen se ut for å møte kompetanseorienteringen i en verden i rask endring? 

  Har vi nok tillit til at lærerne kan fylle romslige kompetansemål med læring som oppleves som relevant av elevene og gir dem relevant bagasje for å ta ansvarlige valg og bli myndige samfunnsborgere?

  12.35 – 12.55: Ilmi Willbergh: Fagfornyelsen fra et danningsteoretisk didaktisk perspektiv

  Innlegget problematiserer synet på fag, kunnskap og læring som ligger til grunn for Ludvigsenutvalgets NOU «Fremtidens skole» og drøfter ut fra dette mulige konsekvenser for undervisningen i skolen. Det argumenteres for at det faglige innholdet og hvordan dette bearbeides i undervisningen, bør settes i sentrum framfor kompetansetenkning.

  12.55 – 13.00: Beinstrekk

  13.00 – 13.20: Svein Sjøberg: Kritisk tenkning og kreativitet i testingens tidsalder

  Alle synes enige om at kritisk tenkning er viktig. Og hvis kritisk tenkning "eksisterer", så kan det vel også måles? Med globalt gyldige spørsmål, der noen svar er riktige, andre feil. Det vil PISA gjøre i neste runde. Innlegget vil kritisk granske denne utviklingen

  13.20 – 13.40: Svein Østerud: Kritisk tenkning – i spennet mellom to logikker

  Kritisk tenkning er foreslått tatt inn i skolen som en viktig komponent i det brede spekteret av kompetanser elevene trenger for å være rustet for fremtiden. Ludvigsen-utvalgets forslag er forankret i sosiokulturell teori. Men kan en slik dialektisk forståelse av læring og utvikling få spillerom innenfor rammen av det nypositivistiske NPM-paradigmet som har satt premissene for skoleutviklingen siden begynnelsen av vårt århundre?

  13.45 – 14.30: Paneldebatt med innlederne og representanter fra Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning ved GFU. 

  14.30 – 15.00: Spørsmål fra salen og diskusjon.

  15.00 – 16.00: Enkel bevertning