Illustrasjonsbilde: pc-skjerm med tekst som er uklart

Kunnskapsorganisasjonsdagene 2019: Tillitsvekkende kunnskapsorganisasjon

Velkommen til årets KORG-dager! I år som tidligere vil programmet inneholde en blanding av lokale prosjekter og internasjonale gjester.

Velkommen til årets KORG-dager! I år som tidligere vil programmet inneholde en blanding av lokale prosjekter og internasjonale gjester. I fjor var det overordnede temaet kunstig intelligens, i år vil tematisere ulike aspekter av kunnskapsorganisasjon i lys av store begreper som tillit og sannhet. Hvordan forvalter og utvikler vi systemer i en tid preget av diskusjoner om falsk informasjon og synkende tillit i befolkningen? Hva er bibliotekets rolle? Hva er kunnskapsorganisasjonens rolle? Kan vi bidra til å bekjempe «fake news»?  

Program

 • Torsdag 23. mai

  09.00-10.00 Registrering

  10.00-11.00 "Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit" ved Lars Fr. H Svendsen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen

  11.00-11.45 "Kildekritikk, selvkritikk og kildetillitt" ved Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Universitetet i Lund

  11.45-13.00 Lunsj

  13.00-13.30 "Kildearbeid i Faktisk.no: Bildesøk som faktasjekking" ved Eva Akerbæk, faktasjekker Faktisk.no

  13.30-14.00 "Bak overskriftene: Kritisk tenkning om helseinformasjon" ved Matt Oxman, forsker ved OsloMet

  14.00-14.30 "Studenter og ORIA" ved Sigrid Østbye, spesialbibliotekar OsloMet

  14.30-14.50 Kaffe

  14.50-15.10 "Why librarians can`t fight fake news" ved M. Connor Sullivan, Widener Library, Harvard University (via link)

  15.00-16.00 "Falsk informasjon og bibliotekenes rolle", innledninger og samtaler ved biblioteksjef Knut Skansen, Deichman, bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig , Universitetsbiblioteket UiO og skolebibliotekar Siv Marit Ersdal, Drammen videregående skole

 • Fredag 24. mai

  08.30-09.00 Registrering

  09.00-10.15 "The New York City Digital Safety Programs" ved Nate Hill, Executive Director, Metropolitan New York Library Council

  10.15-10.30 Kaffe

  10.30-11.00 "Algoritmer og personvern i arkiv og bibliotek" ved Herbjørn Andresen, førsteamanuensis OsloMet

  11.00-11.30 "Data Detox på ditt bibliotek" ved Jannicke Røgler og Joep Aarts, Buskerud fylkesbibliotek

  11.30-12.30 Lunsj

  12.30-14.00 "Nye tillitsvekkende standarder? Bibliografiske innlegg om RDA og verk" 

  • RDA – endelig her, Fride Fosseng, Den norske katalogkomité
  • Hva skjeRDA?, Liv Berg, Bokbasen
  • Nytt er bra… men hva med de gamle (og de syke)?, Elise Conradi, Biblioteksentralen

  14.00-14.20 Kaffe

  14.20-14.45 "Kunnskapsorganisasjon i ny bibliotekarbachelor" ved Kim Tallerås, OsloMet

  14.45-15.15 "Soft fake news i NRK-arkivet" ved Njål Engeseth, lisenkontrollør, NRK

Streaming

Har du ikke mulighet til å være til stede, kan du følge konferansen her:

Torsdag: https://www.youtube.com/watch?v=QB2WE5Xsygs

Fredag: https://www.youtube.com/watch?v=kiCIzb9RA7o