Kunst- og håndverkskonferansen 2019

Kunst- og håndverkskonferansen 2019 er en landsdekkende konferanse for lærere i kunst- og håndverksfaget i grunnskolen. Konferansen har vært arrangert siden 2011 og er en konferanse til inspirasjon og motivasjon for lærere i kunst og håndverk.

Program 

Registrering og kaffe fra kl. 09:30. Programmet begynner kl. 10:00.

Eirin Sæther, instituttleder ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, åpner konferansen.

Liv Dahlin , førstelektor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, har ledet arbeidet med utvikling av den nye læreplanen i kunst og håndverk og snakker om utfordringer og muligheter knyttet til fagfornyelsen.

Selma Therese Lyng, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, snakker om kulturprosjekter som del av skolens arbeid med å sikre elevenes rett til et godt psykososialt miljø, for å skape godt og inkluderende skolemiljø og forebygge mobbing

Geir Moen, illustratør og tegneserieskaper av bl.a. Peer Gynt og De fire store , forteller om sitt arbeid med tegneserieformatet.

Peter Haakonsen, universitetslektor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, forteller om sitt arbeid Koding med Scratch.

Vibeke Kirkebø Hegg, sivilarkitekt, presenterer Playuba - Hvordan få til skaperglede, engasjement og utforskertrang?

Anne Jensen, universitetslektor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, presenterer undervisningsoppleggetÉn for alle – alle for én – samhandling i den grafiske teknikken høytrykk .

Marianne Vigneau deler av erfaringer fra mange år med gjenbruk av tekstiler. Hvordan kan man jobbe med gjenbruk i skolen? Til daglig jobber hun på Fretex som arbeidsleder på Redesign-avdelingen. 

Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver i Kulturtanken, forteller om Den kulturelle skolesekken og håndverket bakenfor de gode kunstopplevelsene. Nye læreplaner, elevmedvirkning og kunstnerisk utvikling skaper nye forventninger og muligheter for hvordan DKS kan organiseres og forankres i den enkelte skole. Læreren har en sentral rolle knyttet til hvilke former samspillet mellom læring og opplevelse kan få. Hvordan kan vi styrke elevenes utbytte av DKS?

Tone Sannem Søgaard og  Anette Seip, kunst- og håndverkslærere ved Ingieråsen skole, forteller om sitt arbeid med å etablere Makerspace på sin skole. 

 

(Med forbehold om endringer i programmet).

Velkommen til en inspirerende fagdag!

Konferansen er gratis! Påmeldingsfrist 11. januar 2019.

Påmeldingsskjema

Har du spørsmål?
Send e-post til eik-tkd@oslomet.no eller ring (+47) 67 23 87 74.

Arrangør:  EIK - Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling 
Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet