Kunst- og håndverkskonferansen 2019

Kunst- og håndverkskonferansen 2019 er en landsdekkende konferanse for lærere i kunst- og håndverksfaget i grunnskolen. Konferansen har vært arrangert siden 2011 og er en konferanse til inspirasjon og motivasjon for lærere i kunst og håndverk.

Program 

Programmet er under utvikling og omfatter blant annet: 

Eirin Sæther, instituttleder ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, åpner konferansen.

Liv Dahlin , førstelektor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, har ledet arbeidet med utvikling av den nye læreplanen i kunst og håndverk og snakker om utfordringer og muligheter knyttet til fagfornyelsen.

Selma Therese Lyng, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, snakker om kulturprosjekter som del av skolens arbeid med å sikre elevenes rett til et godt psykososialt miljø, for å skape godt og inkluderende skolemiljø og forebygge mobbing

Geir Moen, illustratør og tegneserieskaper av bl.a. Peer Gynt og De fire store , forteller om sitt arbeid med tegneserieformatet.

Anne Jensen, universitetslektor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, presenterer undervisningsoppleggetÉn for alle – alle for én – samhandling i den grafiske teknikken høytrykk .

Marianne Vigneau deler av erfaringer fra mange år med gjenbruk av tekstiler. Hvordan kan man jobbe med gjenbruk i skolen? Til daglig jobber hun på Fretex som arbeidsleder på Redesign-avdelingen. 

Tone Sannem Søgaard og  Anette Seip, kunst- og håndverkslærere ved Ingieråsen skole, forteller om sitt arbeid med å etablere Makerspace på sin skole. 

(Med forbehold om endringer i programmet).

Velkommen til en inspirerende fagdag!

Konferansen er gratis! Påmeldingsfrist 11. januar 2019.

Påmeldingsskjema

Har du spørsmål?
Send e-post til eik-tkd@oslomet.no eller ring (+47) 67 23 87 74.

Arrangør:  EIK - Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling 
Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet