Bildet viser flere malerpaletter, alle malt med ulike Munch-motiver. Dette er elevarbeider fra Fagerborg skole. Vi ser blant annet en palett som er malt som Munchs "Skrik".

Kunst- og håndverkskonferansen 2021

Digital konferanse for lærere i kunst og håndverk!

Institutt for estetiske fag ved OsloMet har gleden av å invitere til Kunst- og håndverkskonferansen 2021!

Dette er en konferanse for lærere i kunst- og håndverksfaget i grunnskolen. Konferansen er gratis. 

Vi ser frem til å presentere et variert og aktuelt program som har fokus på det nye i faget, blant annet:

Mer informasjon om programmet kommer i løpet av uke 3.

Foto: Victoria Skogsletten Dalen. Elevarbeider ved design og redesign, 10. trinn Fagerborg skole.