En krusedull av malingsstrøk i ulike farger.

Kunst- og håndverkskonferansen 2022

En digital konferanse for lærere i kunst- og håndverksfaget i grunnskolen.

Velkommen til årets konferanse! 

Overordnet tema for Kunst- og håndverkskonferansen 2022 er skaperglede, engasjement og utforskertrang, inspirert av Kunnskapsdepartementets strategiplan. Aktuell tematikk er digitale produkter i kunst og håndverk, estetiske læringsformer, praktiske ferdigheter og skapermetodikk. 

Program:

Programmet oppdateres fortløpende.

Konferansen er gratis. Meld deg på!

Foto: Shutterstock