Kunst og velferd

En nordisk konferanse om kunstens plass i velferdsstaten.

Illustrasjon med ordene Kunst og velferd over strekkode

Foto: Illustrasjon av Christian Fjeldbu

Kunsten har og har hatt stor betydning både i byggingen av velferdsstaten og i danningsprosesser i mange lag av samfunnet. Men hvilken plass har den i dag i utdanningsinstitusjoner? I helsevesenet? I sosialt arbeid? På arbeidsplasser?

I løpet av en generasjon har kunstfagene i skolen blitt kraftig redusert. Kunst har også mindre plass i barnehagelærerutdanningen enn tidligere. Og kunst er ikke selvsagt om man skal utdanne seg til sykepleier eller sosionom.

Ifølge regjeringen skal både de estetiske og de praktiske fagene styrkes i barnehage, skole og lærerutdanningen (regjeringen.no). Hva ligger det i det? Og er det de eneste stedene estetikken burde styrkes? Og hvordan ser det ut i de andre nordiske landene?

Om programmet

Programmet for konferansen vil bli annonsert senere. Vi er allerede nå glade for å informere om at at forfatteren, feministen og forskeren Marina Warner (mariawarner.com), Holberg-prisvinner i 2015, holder en forelesning og en workshop. 

 • Målgruppe

  Konferansen henvender seg til forskere og undervisere i undervisningsinstitusjoner, men også fagfolk og kunstnere i velferdsstaten.

  Konferansen har som intensjon å bygge broer mellom ulike fag og profesjoner.

 • Send inn sammendrag og forslag til verksteder

  Konferansen ønsker ulike typer bidrag: foredrag, forestillinger, verksteder og performancer. Innleggene skal være på maksimalt tjue minutter.

  Sammendragene / forslagene til verksteder skal være på maksimalt 350 ord.

  Frist for innlevering av sammendrag til innlegg og forslag til verksteder er 9. desember 2019.

  Sammendragene skal inneholde:

  • Tittel.
  • Forfatter(e) og kontaktinformasjon.
  • Problemstilling.
  • Metodisk tilnærming.
  • Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn.
  • Forankring mot tema.

  Det er lov å komme med forslag til temaer.

 • Påmelding

  Frist for påmelding

  1. april 2020

  Konferanseavgift

  Morgenfugler - påmeldinger før 1. februar 2020

  De som melder seg på før 1. februar 2020 får reduksjon i konferansegebyr: 1000 kroner med festmiddag og 500 kroner uten festmiddag.

  Påmeldinger etter 1. februar 2020

  Vanlig konferansegebyr er 1500 kroner inklusiv festmiddag og 1000 kroner uten festmiddag.

  Lenke til påmelding vil bli publisert på denne nettsiden.

 • Noen overnattingsteder i nærheten

 • Arrangør

  Forskningsgruppa Filosofi, kunst og kultur ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Kontakt

Laster inn ...