Kvalitativt metodeforum: Hvordan lage gode og relevante kunnskapsoversikter av kvalitativ forskning?

Innledere er 
Kjetil Frøyland, forskningsleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet.
Heather Ames, forsker, PhD ved Folkehelseinstituttet.

Senter for profesjonsstudier

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner. I år fyller vi 20 år!

Les mer om Senter for profesjonsstudier

Kontakt

Laster inn ...