!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Kvalitativt metodeforum: Kvalitative intervju på zoom og telefon

Gir medierte intervjuer annenrangs data?

Noen metoder har høyere prestisje enn andre. I diskusjoner av kvalitative intervjuer forstås ansikt-til-ansikt-intervjuer ofte som «gullstandarden», og andre intervjuformer vurderes opp mot denne.

Forskere som bruker data fra telefon- og videointervjuer, må rutinemessig forsvare valget av en «dårligere» metode og belyse (og beklage) dataenes mangler.

Dagens innledere argumenterer for at denne typen tenkning er basert på metodologiske fordommer og at kvalitativ forskning vil være tjent med et mer kontekstuelt syn på ulike metoders styrker og svakheter.

Med utgangspunkt i egen forskning og faglitteratur vil de drøfte og problematisere ideen om et metodehierarki der ansikt-til-ansikt-intervjuer troner på toppen, og i stedet belyse en rekke kontekstuelle dimensjoner av relevans for valg av intervjuform.

Vi har invitert seniorforsker Lars E. F. Johannessen og faggruppeleder Erik Børve Rasmussen, begge ved Institutt for sosialfag, OsloMet, for å diskutere dette temaet. 

Vel møtt!

Kontakt

Laster inn ...