!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Kvalitativt metodeforum: Metode og etikk i oppdragsforskningen

Metodiske og etiske spørsmål i forbindelse med kontrakter med oppdragsgiver i oppdragsforskningen. Med Vidar Enebakk og Silje M. Tellmann.

Følg arrangementet på Zoom (oslomet.zoom.us)

I Norge har vi et stort oppdragsmarked for forskning, der offentlige myndigheter lyser ut forskningsoppdrag via Doffin. Hvor stor frihet har forskerne i slike oppdrag, og i hvilken grad er oppdragskontraktene viktige i å regulere dette?

Konsulenter og forskere konkurrerer stadig oftere om de samme oppdragene. Er spørsmålet om hvorvidt det brukes konsulentkontrakter eller forskningskontrakter viktig for metode og etikk? Og hvorfor ser man stadig oftere at det lyses ut rammeavtaler?

Silje M. Tellmann er postdoktor på Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hun er spesialisert på studier av bruk av forskning i politikk, og innleder kort om disse spørsmålene.

Videre, i en rekke saker Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har behandlet de siste åra knyttet til skoleforskning, reises spørsmål om forskningsetikk og personvern/GDPR.

Kontrakter og ansvarsfordeling står helt sentralt, og sakene viser ulike utfordringer og blindsoner som oppstår i praksis, spesielt i samarbeidsprosjekter hvor ansvarsfordelingen er uklar.

Vidar Enebakk, ph.d. i vitenskapsteori og sekretariatsleder for NESH, innleder kort om dette.

Silje og Vidar deltar begge i samtale etterpå, og svarer på spørsmål om metodiske og forskningsetiske utfordringer knyttet til bruk av ulike typer kontrakter i oppdragsforskning.

Ved spørsmål, kontakt

Laster inn ...