Kvalitativt metodeforum

Med Vidar Enebakk og Silje M. Tellmann. Metodiske og etiske spørsmål i forbindelse med kontrakter med oppdragsgiver i oppdragsforskningen.