Kvalitativt metodeforum

Tema: Repliserbarhet i kvalitativ forskning. Med Tom Bratrud fra USN

Repliserbarhet er et blitt et viktig prinsipp i kvalitetsvurderingen av nyere forskning. Men hvordan slår dette ut i prosjekter med en kvalitativ tilnærming? I kvalitativt metodeforum 10. mars vil Tom Bratrud (Universitetet i Sørøst Norge) snakke om muligheter og utfordringer dette byr på med utgangspunkt i prosjektet Private Lives (uio.no): Embedding Sociality at Digital «Kitchen Tables» som er et «gjenstudie» av Marianne Gullestad sitt «kitchen tabel society». Kan man snakke om repliserbarhet i et slikt prosjekt, med tanke på de betydelige sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske endringene som har funnet sted siden 70-tallet?

Velkommen!