Kvantitativt metodeforum: Lisa Wallander om vignetteksperimenter

Wallander vil fokusere på hvordan vignetteksperimenter fleksibelt kan brukes for å besvare ulike typer forskningsspørsmål.

De siste tiårene har vignetteksperimenter blitt stadig mer populære i samfunnsvitenskapelig forskning på vurderinger, oppfatninger og holdninger. I et vignetteksperiment kan respondentene i studien ta stilling til fiktive beskrivelser (vignetter), der ulike faktorer som antas å kunne påvirke den studerte vurderingen/holdningen er variert.

Lisa Wallander har i 20 år brukt et slags vignetteksperiment – faktorundersøkelsen – for å studere faglige vurderinger. Forskningen hennes knyttet til metoden omfatter både empiriske studier og utvikling av teori og pedagogikk.

Når hun gjester kvantitativt metodeforum vil hun fokusere på hvordan vignetteksperimenter fleksibelt kan brukes for å besvare ulike typer forskningsspørsmål. Hun vil se på de ulike metodevalgene man vanligvis bryter med i konstruksjonen av et vignettdesign, og på de statistiske analyser som er best egnet for denne typen datamaterialer.

I sin presentasjon vil Lisa bruke eksempler fra egne vignettstudier.

Anbefalt lesning før seminaret

Kontakt

Laster inn ...