!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bilde av et rom fullt av tekstilarbeidere som broderer. Fra ca. 1900.

Labor in the Creative Industries - The Case of Fashion

I anledning utstillingen «Tomorrowear. A French Story» på Villa Stenersen, er Institutt for estetiske fag, OsloMet, vertskap for den internasjonal konferansen «Labour in the Creative Industries: The Case of Fashion».

Call for Papers

I anledning utstillingen «Tomorrowear. A French Story» på Villa Stenersen, er Institutt for estetiske fag, OsloMet, vertskap for den internasjonal konferansen «Labor in the Creative Industries - The Case of Fashion».  

Konferansen vil kaste nytt lys over arbeidsprosesser og arbeidsforhold innen kreative yrker, med særskilt fokus på motebransjen. Intensjonen er å gjøre dette uten kronologiske eller geografiske begrensninger, og vi ønsker bidrag fra ulike forskningsfelt.

Papers kan omhandle et stort spekter av emner som kan knyttes til det overordnete temaet.  De kan dreie seg om, men må ikke begrense seg til, samarbeid, arbeidsforhold, etiske problemstillinger og profesjonaliseringen av nye aktiviteter innen motefeltet.

Keynote speaker er:

Véronique Pouillard, professor i historie ved Universitetet i Oslo.

 

Konferansen organiseres av Johanna Zanon og Romy Wyche i samarbeid med «History & Mode» ved IHTP-CNRS i Paris.

Call for Papers avsluttes 7. april 2019, og bidrag sendes til fashionlabor.conference@gmail.com

Konferansens nettside

Information in English

 

Foto: (c) Gabriel Agié / Courtesy Diktats Bookstore http://www.diktats.com/