!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Hånden til ung jente som holder et lekehus med rødt tak.

Rapportlansering: Evaluering av Statens barnehus 2021

Oppfyller barnehusene sitt samfunnsoppdrag på en hensiktsmessig måte, og er hensynet til barnets beste tilstrekkelig ivaretatt? NOVA har evaluert barnehusenes virksomhet og ønsker velkommen til rapportlansering.

Statens barnehus er et tilbud til barn som en mistenker er utsatt for vold og overgrep, og har eksistert siden 2007. Barnehusene har oppgaver knyttet både til straffesaken og oppfølging og behandling av barna.

Evalueringen gir et oppdatert bilde av barnehusenes virksomhet sett fra ulike perspektiver. 
Forskerne har også sett på organisering og styring av barnehusene i tillegg til å undersøke brukernes erfaringer. Barnehusenes håndtering av Covid-19 i pandemiens første fase er inkludert i rapporten. 

Da barnehusene ble evaluert i 2012, var ett av punktene en bekymring for at aktiviteter knyttet til straffesakene ville dominere mens oppgaver knyttet til oppfølging og behandling av barna ikke fikk nok plass. Har denne bekymringen slått til?

Program

Velkommen ved Marie Louise Seeberg, forskningsleder (NOVA, OsloMet)

Innlegg ved John-Magnus Brekken Løkenflaen, seksjonssjef politifagavdelingen, seksjon for straffesak (Politidirektoratet)

Hovedfunn fra evalueringen og forslag til tiltak, ved  prosjektleder Elisiv Bakketeig (NOVA, OsloMet)

Kommentar fra seniorrådgiver med ansvar for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn  (Barneombudet)

Ordstyrer: Marie Louise Seeberg, forskningsleder (NOVA, OsloMet)

Les mer om prosjektet

Prosjektet er initiert og finansiert av Politidirektoratet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og NOVA har bidratt med finansiering av koronastudien som inngår i rapporten.