Lansering av FoU-notat: Hva skal vi med faktaundersøkelser?

Er du interessert i konflikthåndtering, utviklingen i det norske arbeidslivet og partssamarbeidet? Velkommen til digital lansering av FoU-notatet "Hva skal vi med faktaundersøkelser?" av Bitten Nordrik og Tereza Østbø Kuldova.

Faktaundersøkelser brukes stadig oftere på norske arbeidsplasser for å etterforske påstander, klager, varsler om trakassering eller mobbing samt andre kritikkverdige forhold knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet, hvor påstand står mot påstand.

Metoden er omstridt. De siste årene har media omtalt faktaundersøkelser som inkvisitoriske prosesser som har eskalert konflikter og rammet varslere, tillitsvalgte, verneombud og andre som har ytret seg kritisk.

Foreløpig program

8.30 - 8.35     Velkommen 

/ ved direktør Elisabeth Nørgaard, som også fungerer som ordstyrer

8. 35 - 8.50     Hva skal vi med faktaundersøkelser? – en presentasjon

/ ved forskere Bitten Nordrik og Tereza Østbø Kuldova 

8.50 – 9.00    Arbeidstakers medvirkningsplikt ved faktaundersøkelser: Ulovlige trusler om oppsigelse

/ ved advokat (H) Rune Lium  – LO

9.00 – 9.10    Partssamarbeid og arbeidsmiljø

/ ved Julie Lødrup 1. sekretær LO

10 MINUTTERS PAUSE

9.20 – 9.30     Om advokatrollen

/ ved Birthe Maria Eriksen, Advokat, Ph.D.

9.30 – 9.40     Kommentar

/ ved Kjersti Barsok, forbundsleder i NTL 

9.40 – 10.00    Spørsmål og diskusjon

Faglig ansvarlig:

    Laster inn ...