Lek i begynneropplæringen

Velkommen til en nasjonal konferanse som har til hensikt å dele og utvikle ny kunnskap om lek i overgangen fra barnehage til skole og i begynneropplæringen.

Representanter fra forskningsgrupper på OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inviterer til en nasjonal konferanse som har til hensikt å dele og utvikle ny kunnskap om lek i overgangen fra barnehage til skole og i begynneropplæringen.

Konferansen henvender seg til forskere/undervisere på utdanningene, masterstudenter, grunnskole- og barnehagelærere, barnehage – og skoleeiere og andre interesserte.

Påmelding

Meld deg på via knappen lenger opp på nettsiden. Påmeldingsfristen er 1. november 2023.

Påmelding er bindende, og det gis ingen refusjon etter 1. oktober 2023.

Foreløpige foredragsholdere

Fullstendig program kommer senere.

Program

 • 23. november

  Foreløpig program, med forbehold om endringer.

  • 9.30-10.00: Ankomst og kaffe 
  • 10.00-10.30: Kulturelt innslag med Trall
  • Åpning av konferansen 
  • Velkommen til konferanse/konferansekomiteen 
  • Hilsen fra Roger André Federici, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 
  • 10.30-11.15: Keynote 1 
  • 11.15-11.45: Pause 
  • 11.45-12.30: Keynote 2 
  • 12.30-13.30: Lunsj  
  • 13.30-14.00: Postersesjon 
  • 14.00-16.30: Parallellsesjoner 
  • 16.30-17.00:Pause 
  • 17.00-17.45: Keynote 3 
  • 18.00: Mottakelse   
 • 24. november

  Foreløpig program, med forbehold om endringer.

  • 9.00- 9.30: Kaffe
  • 9.30-10.15: Keynote 4
  • 10.15-10.30: Pause
  • 10.30-12.00: Parallellsesjoner  
  • 12.00-13.00: Lunsj 
  • 13.00-13.30: Postersesjon
  • 13.30-14.15: Keynote 5 
  • 14.15-14.30: Oppsummering
  • 14.30-15.30: Paneldebatt og avslutning av konferansen 
 • Les mer om innslagene i programmet

  Ingrid Pramling Samuelsson: Nordisk förskolemodell har en tradition i lek – men hur kan ny forskning bidra till att gå bortom den traditionella leken?

  Presentationen tar sin utgångspunkt i 40 års forskning i förskolans kontext och analyserar hur lek och lärande har tagit plats i förskolans vardag. Hur har lekens plats i varit synlig i förskolepedagogikens praktik och teori, och var befinner vi oss idag? I  vår forskning befinner vi oss i något som vi kommit att kalla lek-responsiv undervisning.

  Per Alf Brodal

  I mitt innlegg skal jeg belyse hvordan betydningen av rolleleken for barns utvikling støttes av kunnskap om hjernens utvikling. Jeg tenker da særlig på utvikling av de mentale og fysiske forutsetningene for å skape mening og forutsigbarhet i tilværelsen. Utvikling innebærer nødvendigvis læring, og jeg snakker derfor også om grunnleggende betingelser for læring og hvordan de er assosiert med hjerneprosesser.

  Maja Reinåmo Olsson

  Min presentasjon vil handle om hvordan pedagoger i barnehage og skole kan samarbeide om lek i overgangen og i skolestarten. Hvordan kan pedagogene sammen nærme seg lek på barns premisser – i stedet for å sette skiller mellom hva lek i barnehage, skole og skolefritidsordning skal eller bør være?

  Charlotte Lunde: «Lek i tilknytning til psykisk helse og hvordan bygge mental robusthet?»

  Hilde Dehnæs Hogsnes og Atle Rønnestad Kaasin: Lekenhet som skapende kraft i overgangen fra barnehage til skole

Administrativ kontaktperson

  Laster inn ...

  Faglige kontaktpersoner

   Laster inn ...

   Aslaug Andreassen Becher (e-post).