!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Lek i begynneropplæringen

Velkommen til en nasjonal konferanse som har til hensikt å dele og utvikle ny kunnskap om lek i overgangen fra barnehage til skole og i begynneropplæringen.

Representanter fra forskningsgrupper på OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inviterer til en nasjonal konferanse som har til hensikt å dele og utvikle ny kunnskap om lek i overgangen fra barnehage til skole og i begynneropplæringen.

Konferansen henvender seg til forskere/undervisere på utdanningene, masterstudenter, grunnskole- og barnehagelærere, barnehage – og skoleeiere og andre interesserte.

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt. Ved spørsmål, kontakt Mikhail Kharakoz eller Oana Pintilie. Se kontaktinformasjon under.

Påmelding er bindende, og det gis ingen refusjon etter 1. oktober 2023.

Foredragsholdere

Program

 • 23. november

  Med forbehold om endringer.

  • 9.30-10.00: Ankomst og kaffe. 
  • 10.00-10.30:
  • Kulturelt innslag med Trall.
  • Åpning av konferansen ved Synnøve Mjeldheim Skaar, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
  • Velkommen til konferanse/konferansekomiteen. 
  • Hilsen fra Roger André Federici, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. 
  • 10.30-11.15: Ingrid Pramling Samuelsson: Nordisk förskolemodell har en tradition i lek – men hur kan ny forskning bidra till att gå bortom den traditionella leken?
  • 11.15-11.45: Pause. 
  • 11.45-12.15: Per Brodal: Rolleleken, hjernen og barns utvikling. 
  • 12.15-12.45: Charlotte Lunde: Lekens betydning for mental utvikling og helse.
  • 12.45-13.45: Lunsj.
  • 13.45-15.30: Parallellsesjoner:

  Sesjon 1: Lek i overgangen mellom barnehage og skole 

  Rom: Athene 1 og 2

  Leder: Liv Torunn Eik

  • 13.45-14.15: Play” Practises During the Transition to School in Norway. Aye Thida Oo og Karin Hognestad, Universitetet i Sørøst-Norge (USN).
  • 14.15-14.45: «LEKEN – svart på hvitt». En analyse av lekbegrepet i sentrale styringsdokumenter. Jostein Paulgård Østmoen og Terese Wilhelmsen, USN.
  • 14.45-15.15: Voksenrollen i møte med barns lek i barnehage og skole. Ingvild Olsen Olaussen, Kristine Warhuus Smeby, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Maria Øksnes,  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Else Johansen Lyngseth, DMMH.
  • 15.15-15.30: Litt ekstra tid til diskusjon eller pause.

  Sesjon 2: Lek i skole og SFO

  Rom: PA318

  Leder: Ingvill Krogstad Svanes

  • 13.45-14.15: Barns steder i skolen - barns perspektiver gjennom bilder. Tuva Schanke og Maria Øksnes, NTNU.
  • 14.15-14.45: Rolleleken er som regnbuen - en casestudie av rollelek fra elevers perspektiv. Lene Ramberg og 
   Emilia Andersson-Bakken OsloMet.
  • 14.45-15.15: Kan religion lekes med i skolen? Ragnhild Laird Iversen, USN.
  • 15.15-15.30: Litt ekstra tid til diskusjon eller pause.

  Sesjon 3: Lek i utdanningen

  Rom: PA329

  Leder: Knut Løndal

  • 13.45-14.15: «Bedre forståelse for hverandres arbeid». Betydningen av å bevege seg over grensene i grunnskole- og barnehagelærerutdanningen. Hilde Dehnæs Hogsnes, Ronny Johansen og June Berger Storli, USN.
  • 14.15-14.45: Lesing og bokleik i barnehagelærarutdanninga. Monica Gjelsten, Høgskulen i Volda.
  • 14.45-15.15: Rammelek i begynneropplæringen for å fremme literacy og matematikk. Annbjørg Håøy og Tuva Bjørkvold, OsloMet.
  • 15.15-15.30: Litt ekstra tid til diskusjon eller pause.

   

  • 15.30-16.00: Pause. 
  • 16.00-16.45: Elisabeth Bjørnestad: Lek og vennskap i førsteklasse.
  • 17.00: Mottakelse med fingermat og drikke.  
 • 24. november

  Med forbehold om endringer.

  • 9.00- 9.15: Kaffe.
  • 9.15-9.30: Kulturelt innslag: Toril Hægeland og Katinka Brodin.
  • 9.30-10.15: Hilde Dehnæs Hogsnes og Atle Rønnestad Kaasin: Lekenhet som skapende kraft i overgangen fra barnehage til skole.
  • 10.15-10.45: Pause.
  • 10.45-12.15: Parallellsesjoner:

  Sesjon 1: Lek i overgangen mellom barnehage og skole

  Rom: PA329

  Leder: Jostein Paulsgaard

  • 10.45-11.15: Hvor kom bruddet? Barns opplevelse av lek i overgangen fra barnehage til SFO og skolen. Gunn Helen Ofstad, Inga Kjerstin Birkedal og Elisabeth R. Filbrandt Lesesenteret, Universitetet i Stavanger (UiS).
  • 11.15-11.45: På samme sted? Lekens potensial for å skape sammenhenger i overgangen mellom barnehage, SFO og skole. Hilde Dehnæs Hogsnes og Liv Torunn Eik, USN.
  • 11.45-12.15: Mulighet for å bytte til sesjon 2 eller 3, eller fortsette diskusjonen.

  Sesjon 2: Lek i skole og SFO (A)

  Rom: PA318

  Leder: Kristin Torjussen Marti

  • 10.45-11.15: Lekende tilnærming til algebraisk tenkning på småskoletrinnet. Camilla Rodal og Solfrid Storeli, OsloMet.
  • 11.15-11.45: Når skolen styrker leken. Tuva Bjørkvold og Lene Ramberg, OsloMet.
  • 11.45-12.15: Estetiske læringsprosesser på småskoletrinnet, muligheter og utfordringer. Aase Marit T. Sørum Ramton, OsloMet.

  Sesjon 3: Lek i skole og SFO (B)

  Rom: Athene 1 og 2

  Leder: Emilia Andersson-Bakken

  • 10.45-11.15: Den digitale leken – hva er det, og skal den ha en plass i skolen? Margareth Sandvik,, OsloMet.
  • 11.15-11.45: Lekens magiske kraft – hvordan kan lek inspirere til mer lek? Anne Greve, Eilen Bergvik, Knut Olav Kristensen, OsloMet.
  • 11.45-12.15: Lek og læring i skolefritidsordningen - en studie av nasjonale styringsdokumenter. Knut Løndal, OsloMet.

   

  • 12.15-13.00: Lunsj. 
  • 13.00-13.45: Maja Reinmå Olsson: Det er ikke det ungene definerer som lek.
  • 14.00-15.00: Paneldebatt og avslutning av konferansen.
 • Les mer om innslagene i programmet

  Ingrid Pramling Samuelsson: Nordisk förskolemodell har en tradition i lek – men hur kan ny forskning bidra till att gå bortom den traditionella leken?

  Presentationen tar sin utgångspunkt i 40 års forskning i förskolans kontext och analyserar hur lek och lärande har tagit plats i förskolans vardag. Hur har lekens plats i varit synlig i förskolepedagogikens praktik och teori, och var befinner vi oss idag? I  vår forskning befinner vi oss i något som vi kommit att kalla lek-responsiv undervisning.

  Per Alf Brodal: Rolleleken, hjernen og barns utvikling

  I mitt innlegg skal jeg belyse hvordan betydningen av rolleleken for barns utvikling støttes av kunnskap om hjernens utvikling. Jeg tenker da særlig på utvikling av de mentale og fysiske forutsetningene for å skape mening og forutsigbarhet i tilværelsen. Utvikling innebærer nødvendigvis læring, og jeg snakker derfor også om grunnleggende betingelser for læring og hvordan de er assosiert med hjerneprosesser.

  Charlotte Lunde: Lekens betydning for mental utvikling og helse

  Alle pattedyr leker. Dette betyr at leken spiller en grunnleggende rolle for både utvikling og helse. De siste årene har det vært en sterk økning i psykiske helseplager hos en ung generasjon. Mye tyder på at nedgangen i barns frie lek er en faktor som kan settes i sammenheng med dette.

  Maja Reinåmo Olsson: Det er ikke det ungene definerer som lek

  Min presentasjon vil handle om hvordan pedagoger i barnehage og skole kan samarbeide om lek i overgangen og i skolestarten. Hvordan kan pedagogene sammen nærme seg lek på barns premisser – i stedet for å sette skiller mellom hva lek i barnehage, skole og skolefritidsordning skal eller bør være?

  Hilde Dehnæs Hogsnes og Atle Rønnestad Kaasin: Lekenhet som skapende kraft i overgangen fra barnehage til skole

  Forskning vektlegger lekens betydning for barn i overgangen fra barnehage til skole. I denne presentasjonen velger vi å drøfte tematikken ut ifra et komplimenterende perspektiv. Vi vil sette søkelys på lekenhetens muligheter ved skolestart. Særlig vil vi vektlegge lekenhetens betydning for fellesskapelse ved skolestart. Presentasjonen bygger på etnografiske studier med barn ved skolestart og i overgangen fra barnehage til skole.   

  Elisabeth Bjørnestad: Lek og vennskap i førsteklasse

  Bjørnestad vil i denne presentasjonen presentere funn fra Evaluering av seksårsreformen. I delrapport I av evalueringen kommer det fram at det blir benyttet mindre tid til lek barna selv tar initiativ til, enn hva som var gjeldende under L97. Videre viser funn at mye av den frie leken foregår ute. I presentasjonen vil Elisabeth ha fokus på aktørenes stemmer (barn, lærerne, skoleledere og skoleeiere), men hovedfokus vil være rettet mot barnas stemmer og deres fortellinger om sine opplevelser og erfaringer i forhold til lek, vennskap og læring.

Administrative kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Faglige kontaktpersoner

   Laster inn ...

   Aslaug Andreassen Becher (e-post).