!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Barn i et klasserom som rekker opp hendene. En lærer står foran.

Læreres fagovergripende kompetanser

Hva gjør vi når elever bruker homo som skjellsord? Er det for mye bruk av nettbrett i skolen? Skal læreren faktisk forske på egen praksis?

OsloMet og forskningsprosjektet TEQ21 arrangerer en nasjonal konferanse om læreres fagovergripende kompetanser.

TEQ21 er et prosjekt som fra 2019 til 2023 har forsket på læreres fagovergripende kompetanser, og hatt læreres digitale kompetanse, læreres FoU-kompetanse og læreres mangfoldskompetanse som eksempelområder.

På konferansen vil lærere og forskere knyttet til TEQ21-prosjektet og inviterte forskere fra andre institusjoner, drøfte fenomenet fagovergripende kompetanser fra ulike synsvinkler, med både skole- og lærerutdanningsperspektiv representert.

TEQ21-prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, og er et samarbeid mellom OsloMet, Lillestrøm kommune, VIA University College og Universitetet i Oslo.

Konferansen er gratis, har tidsramme kl 09.00-17.00, og lunsj er inkludert.  

Mer informasjon om TEQ21-prosjektet.

Følg arrangementet på Facebook (Facebook.com).

 • Program

  • 0900-0915: Velkommen. Kort presentasjon av TEQ21 og bok. Monica Johannesen
  • 0915-1000: Plenum: Fagovergripende kompetanser – et mangefasettert vesen. Bjørn Smestad og Astrid Gillespie
  • 10.00-10.15: Pause
  • 10.15 -11.00: Parallellsesjoner
   • Parallellsesjon 1: Utmaningar & Insikter – Lärares nyckelroll i digitalt undervisningslandskap. Annika Lantz-Andersson
   • Parallellsesjon 2:
    • Vurdering sett i lys av LK20 – Hvilke kompetanser vurderer vi og hvorfor? Kreves det ny kompetanse hos lærerne? Siri Pettersen
    • Strategier for å utvikle læreres profesjonelle FoU-kompetanse – på langs og på tvers. Kirsten E. Thorsen og Pål Lundberg
  • 11.00-11.15: Pause
  • 11.15-12.00: Parallellsesjoner
   • Parallellsesjon 1: Frå elev til forskingskyndig lærar – Utvikle lærarstudentane sin profesjonsretta FoU-kompetanse om utforskande samtale gjennom aktivitetar i syklus 1. Idar Mestad
   • Parallellsesjon 2:
    • Relasjonell mangfoldskompetanse. Sandra Kristina Hansen
    • Algoritmisk tenkning i lærerutdanningen – erfaringer fra MASCOT-prosjektet. Siv Gundrosen Aalbergsjø 
  • 12.00-13.00: Lunsj m/kulturelt innslag
  • 13.00-13.45: Parallellsesjoner
   • Parallellsesjon 1: Læreren i et kultursensitivt klasserom. Ylva Jannok Nutti
   • Parallelsesjon 2:
    • Deltakende design i ungdomsskolen – med elevene i førersetet. Anke Wiesenack Lillehauge og Mona Liland Aabel
    • Digital livsmestring – fra hverdagserfaring til læringsdesign. Rolf Steier
  • 13.45-14.00: Pause
  • 14.00-14.45: Parallellsesjoner
   • Parallellsesjon 1:
    • Fra nyutdannet til viderekommen i det mangfoldige klasserommet. Lillan Solsrud Buraas 
    • Utvikling av profesjonell mangfoldskompetanse. Astrid Gillespie og Hanne Rinholm
   • Parallellsesjon 2:
    • «De skal bare observere»: Funnene fra tre studier om bruk av observasjonsforankret veiledningsverktøy i lærerstudenters praksis. Beverley Goldshaft
    • Profesjonsfellesskap, didaktiske valg og digital kompetanse. Leikny Øgrim 
  • 14.45-15.00: Pause
  • 15.00-15.15: Kulturelt innslag
  • 15.15-16.00: Plenum: Lærerkompetanser og lærerutdanning – i et dobbeltdidaktisk perspektiv. Birgitte Lund Nielsen
  • 16.00-17.00 : Rundeborddiskusjon – hva betyr dette for lærerutdanningene?

  Bidragsytere

  • Anke Wiesenack Lillehauge, Lærer, Tæruddalen skole
  • Annika Lantz-Andersson, Professor i pedagogikk, Göteborgs Universitet
  • Astrid Gillespie, Førsteamanuensis i pedagogikk, OsloMet
  • Beverley Goldshaft, ph.d.-kandidat, OsloMet
  • Birgitte Lund Nielsen, Docent i professionsdidaktik, VIA University College
  • Bjørn Smestad, Dosent i matematikkdidaktikk, OsloMet/Høgskolen i Volda
  • Hanne Rinholm, Dosent i musikk, OsloMet
  • Idar Mestad, Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk, Høgskulen på Vestlandet
  • Kirsten E. Thorsen, Dosent i pedagogikk, OsloMet
  • Leikny Øgrim, Professor i digital kompetanse, OsloMet
  • Lillan Solsrud Buraas, Lektor, Sten-Tærud skole
  • Mona Liland Aabel, Universitetslektor i digital kompetanse, OsloMet
  • Monica Johannesen, Professor i digital kompetanse, OsloMet
  • Pål Lundberg, Førstelektor i norsk didaktikk, OsloMet
  • Rolf Steier, Professor i digital kompetanse, Universitetet i Oslo/OsloMet
  • Sandra Kristina Hansen, Rektor ved Bråtejordet skole
  • Siri Pettersen, Lærerspesialist, Sten-Tærud skole
  • Siv Gundrosen Aalbergsjø, Førsteamanuensis i fysikk, OsloMet
  • Ylva Jannok Nutti, Førsteamanuensis i pedagogikk, Samisk Høgskole

Kontakt

Laster inn ...