Kan skjønnlitteratur forandre liv?

Thor Magnus Tangerås fra Høyskolen Kristiania disputerte i 2018 på OsloMet med avhandlingen "How Literature Changed my Life: A Hermeneutically Oriented Narrative Inquiry into Transformative Experiences of Reading Imaginative Literature".

Han vil i dette foredraget snakke om leseres fortellinger om bestemte litterære verk som har hatt en livsendrende betydning.

Tangerås vil også snakke om Shared Reading-metoden i forbindelse med litteraturformidling. Hvordan kan lesning av litterære tekster i et lesefellesskap bidra til en litterær, personlig og sosial opplevelse, gjennom felles menneskelig erfaring?

Arrangør: Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ta med lunsjen din, vi står for kaffe og te.