English version

Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet: Høydepunkter fra et forskningsprosjekt

Den 14. september 2021 holdes det sluttkonferanse for forskningsprosjektet Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet i Oslo Militære Samfunds staselige lokaler. Hold av datoen!

På konferansen vil vi presentere våre funn, og invitere til debatt og samtaler om hvilken rolle kjønn, likestilling og mangfold spiller i nordiske sikkerhetsstyrker. 

Forskningsprosjektet er finansiert av Nordforsk (nordforsk.org) (2018-2021). Her kan du lese mer om prosjektet.

Følg med på denne siden for oppdateringer av programmet, slipp av innledere, påmelding med mer.

Velkommen!