English version

Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet: Høydepunkter fra et forskningsprosjekt

Den 14. september 2021 holdes det sluttkonferanse for forskningsprosjektet Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet i Oslo Militære Samfunds staselige lokaler. Hold av datoen!

Her inviterer vi til debatt og samtaler om hvilken rolle kjønn, likestilling og mangfold spiller i nordiske sikkerhetsstyrker. 

Språket vil være engelsk fram til lunsj, etter dette er det valgfritt mellom skandinavisk og engelsk. Konferansen kan også følges digitalt.

Meld deg på her (nettskjema UiO)

Følg med på denne siden for oppdateringer av programmet, slipp av innledere med mer.

Foreløpig program:

Velkommen, ved

Forskerne holder innledninger om:

Konferansen avsluttes med en rundebordskonferanse 

Forskerne som vil presentere sine bidrag på konferansen er:

Forskningsprosjektet er finansiert av Nordforsk (nordforsk.org) (2018-2021). Her kan du lese mer om prosjektet.

Velkommen!