Illustrasjon som viser mennesker i ulike aldre fra ung til gammel. Illustrasjon: NSD

Ønsker du tilgang til data om livsløp, aldring og generasjon?

NOVA ved OsloMet og NSD ønsker forskere, studenter og andre interesserte velkommen til webinar om bruk av livsløpsdata fra den Norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

NorLAG er en tverrfaglig og longitudinell studie der vi følger kvinner og menn over tid fra 40-års alderen og oppover. Så langt er det gjennomført tre runder med innsamling av surveydata (2002, 2007 og 2017), koblet til årlige registerdata.

Studien belyser viktige livsområder som blant annet arbeid, familie, helse og livskvalitet. NorLAG gir unike muligheter for å studere aldring som prosess, eldre mennesker som gruppe og alderdommen som en fase av livet.

Seminaret gir deg en enkel oversikt over tilgjengelige data og hvordan du får (gratis) tilgang gjennom NorLAG-portalen. I tillegg får du flere smakebiter på forskning med NorLAG-dataene.

Les mer:

Program

10:00-10:15 Velkommen og kort om NorLAG

10:15-10:30 NorLAG-portalen og bestilling av data

10:30-10:45 Om tema arbeid og aktiviteter
Smakebit fra forskning: Nye muligheter eller gamle vaner? Betalt og ubetalt arbeid før og etter pensjonsalder.

10:45-11:00 Om tema helse, velvære og verdier
Smakebit fra forskning: Hvor gammel føler du deg? Betydningen av subjektiv alder for velvære i eldre år.

11:00-11:15 Om tema familie og sosiale nettverk
Smakebit fra forskning: Når voksne barn også er besteforeldre. Familieomsorg i et komparativt perspektiv.

11:15-11:30 Avslutning: spørsmål og innspill fra deltakerne

Seminaret er den andre i rekken i regi av infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade, finansiert av Norges forskningsråd. Deltakelse er gratis, men det forutsetter at du registrerer deg for å få Zoom-lenken til arrangementet.

Velkommen til seminar!

Kontaktperson

    Laster inn ...