!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Illustrasjon som viser mennesker i ulike aldre fra ung til gammel. Illustrasjon: NSD

Workshop om bruk av NorLAG-data

NOVA ved OsloMet og SIKT ønsker forskere og studenter velkommen til workshop om bruk av livsløpsdata fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

NorLAG er en tverrfaglig og longitudinell studie der vi følger kvinner og menn over tid fra 40-års alder og oppover. Studien belyser viktige livsområder som blant annet arbeid, familie, helse og livskvalitet, og gir en rekke muligheter for å studere aldring som prosess, eldre mennesker som gruppe og alderdommen som en fase av livet. 

Så langt er det gjennomført tre runder med innsamling av surveydata (2002, 2007 og 2017) som er koblet til årlige registeropplysninger. I takt med at tiden går, blir det lagt til stadig nye data. Fjerde runde er for tiden under planlegging samtidig som oppdaterte registerdata snart gjøres tilgjengelig.  

I denne workshopen vil vi sette søkelys på ulike analysemuligheter som finnes i studiens longitudinelle struktur og kombinasjon av survey- og registerdata. 

Les mer på NorLAG sine egne sider (norlag.nsd.no)

Program

Velkommen til seminar!

Kontaktpersoner

    Laster inn ...