!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

vindmøller på en åsrygg

Må naturen vike for energi og klima?

CIENS-nettverket deltar på Forskningsdagene 2023! Syv forskere fra syv institutter har syv minutter hver på å snakke om hvorvidt hensyn til natur, klima og energi kan forenes.

Syv forskere fra de syv CIENS-instituttene har syv minutter hver på å snakke om hvordan og hvorvidt hensyn til natur, klima og energi kan forenes når CIENS inviterer til Klimakveld.

I anledning Forskningsdagene 2023 tar syv CIENS-forskere utfordringen:

Hvordan kombinerer vi behovet for mer fornybar energi med et skjerpet naturvern? Må noe forsakes, eller har vi løsningene?

Den opprinnelige Paris-avtalen knyttet til klima, undertegnet i 2015, pålegger oss et stort ansvar for å nå et nullutslipp av klimagasser innen 2050 – noe som krever store mengder fornybar energi. Men energiproduksjon skaper et økologisk fotavtrykk, og vi ser et økt konfliktpotensial rundt blant annet vindkraft.

Mens klimaomstillingen krever ny energiproduksjon, krever naturkrisen økt vern og restaurering.

Men er det nødvendigvis motsetninger mellom ny energiteknologi, utbygging av nye energikilder, natur- og klimavern?

Hvordan komme fra konflikt til win-win-win?

Og ikke minst: Hvordan bør en nasjonal handlingsplan for natur forholde seg til energiomstillingen?

Forskere tilknyttet de syv CIENS partnere viser til løsninger fra ulike fagfelt og perspektiver.

I tillegg til forskernes innspill, byr CIENS på løsningsprat med Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), Christian Steel fra SABIMA, Dag O. Hessen (UiO) og ordstyrer Solrun Figenschau Skjellum, om hvordan politikken følger opp og om hvordan finne veien gjennom klimakrise, naturkrise og energiomstilling.  

Arrangementet er gratis, men vi ber om påmelding for dem som ønsker å møte i Kulturhuset.

Arrangementet strømmes også. Les mer og finn strømmelenka på CIENS sin side om arrangementet (ciens.no)

Program

 • Del 1 kl 17:00-17:45

  Målkonflikter mellom energiomstilling, klima og natur – og gode løsninger. CIENS-forskere viser til forskningsbaserte løsninger på ett eller flere dilemmaer.

  • Energi vs. klima vs. miljø? – Trilemma eller win-win-win? Ordstyrer Solrun Figenschau Skjellum, Utviklingsdirektør – NIVA
  • Korleis kombinere fornybar energi med klima og natur? Asbjørn Torvanger, Forsker I – CICERO Senter for klimaforskning
  • Hvem kan seile foruten vind? Birgitte Rugaard Furevik, Seniorforsker – Meteorologisk institutt
  • Energigjenvinning fra kommunalt avløp, Christian Vogelsang, Seniorforsker – NIVA Norsk institutt for vannforskning
  • Løsningsprat 1: Hva kjennetegner de gode løsningene? – Solrun Figenschau Skjellum i samtale med sesjonens innledere,
  • Q&A
 • Del to, kl 17:45-18:45

  Regjeringens handlingsplan for natur: Hvordan ta hensyn til energiomstillingen? CIENS-forskere med innspill til Norges implementering av Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold («naturavtalen»).

  • Naturhensyn i kommunal arealforvaltning: Hvor skal vi bygge og hvor skal det gro? Marthe Indset, Forsker – By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
  • Arealløsninger til beste for klima og natur: Hvordan gjennomføre naturbaserte løsninger i arealforvaltningen, Astrid Brekke Skrindo, Forsker – NINA
  • Hvor gode er solressursene i Norge? Erik Berge, Seniorforsker – Meteorologisk institutt
  • Korleis bør naturavtalen speglast i forvaltninga av energiressursane? Katrine Broch Hauge, Førsteamanuensis – Nordisk institutt for sjørett, UiO
  • Løsningsprat 2: Hva er forskernes innspill til det pågående planarbeidet? – Solrun Figenschau Skjellum i samtale med sesjonens innledere,
  • Q&A

Kontakt

Laster inn ...