English version

Making Transparency Possible 2020 - Follow the Money

Dette er den fjerde forskningskonferansen i serien "Making Transparency Possible - Interdisciplinary dialogues". Konferansen samler undersøkende journalister, økonomer, varslere, bankfolk og andre.

På grunn av Covid-19-pandemien vil denne hendelsen være en digital konferanse med online oppmøte. Konferansen er gratis og åpen for alle publikum. 

Det er en økende global enighet om at hemmelighets"paradis" - jurisdiksjoner som undergraver globale standarder for bedrifts- og økonomisk åpenhet - utgjør et globalt problem: de letter både hvitvasking av penger og skatteunndragelse og skatteunnvikelse, og bidrar til kriminalitet og uakseptabelt høye nivåer av global velstandsulikhet – Joseph E. Stiglitz og Mark Pieth

Mekanismer for hemmelighold og tilretteleggere for illegitime økonomiske strømmer hindrer offentlig forståelse av finansmarkedene. Som et resultat har grenseoverskridende gravejournalistikk blitt viktig for å bygge offentlig forståelse av konsekvensene av hemmelighold i finansmarkedene. Undersøkende journalister som forsker på ulovlige økonomiske strømmer, står imidlertid overfor en rekke utfordringer. Vi ønsker å utforske hva som kan gjøres for å støtte gravejournalistikk av illegitime økonomiske strømmer.
 
Dette er den fjerde forskningskonferansen i serien "Making Transparency Possible - Interdisciplinary dialogues". Konferansen samler undersøkende journalister, økonomer, varslere, bankfolk og andre.

Se fullstendig beskrivelse og program (publishwhatyoupay.com).