Mat- og helsekonferansen 2021

Velkommen til mat- og helsekonferansen 2021: Med mat- og helsefaget inn i framtida: Fagfornyelse, forankring og forskning.

Konferansen er også en 100-årsmarkering for Landslaget for mat- og helse i skolen (LMHS).  

Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i mat og helse, samt forskere og andre som er engasjert i faget.

Program og påmelding

Påmeldingsfrist er 1. oktober. Konferansen er gratis for medlemmer av LMHS. Det er en egen påmelding til jubileumsmiddag i Pilestredet 52. 

Mer informasjon om program og påmelding finner du på nettsidene til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (mhfa.no).

Arrangører

Konferansen er et samarbeid mellom Landslaget for mat og helse i skolen, Høgskulen på Vestlandet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og OsloMet – storbyuniversitetet. 

Kontaktperson

Ingrid Laukeland Djupegot, Høgskulen på Vestlandet: indj@hvl.no