Hva mener innbyggere, politikere og byråkrater om medvirknings- og påvirkningsmuligheter i Oslo?

Medvirkning er en rettighet de fleste hegner om, men det er lenge siden noen har kartlagt innbyggernes og myndighetenes syn på medvirkning i byutvikling- og planlegging i Oslo. Dette har DEMUDIG-prosjektet ved OsloMet gjort noe med.

Les mer om prosjektet DEMUDIG (Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen) på prosjektets nettside.

I 2019–2020 ble et utvalg på 393 politikere, kommuneansatte og representanter fra frivillige lag, foreninger og aksjoner spurt om hva de synes om medvirkningsmulighetene i Oslo kommune. En spørreundersøkelse med de samme spørsmålene ble også sendt ut i Melbourne og Madrid.

Spørreundersøkelsen vår viser blant annet at:

På dette møtet vil vi presentere hovedfunn fra spørreundersøkelsen i Oslo, utdype disse med funn fra dypdeintervjuer vi har gjort i Oslo, og sammenlikne de tre byene.

Funnene presenteres av forskerne Kristin Reichborn-Kjennerud (OsloMet) og Sveinung Legard (OsloMet), samt masterstudent Agnes Eikeland Skodvin.

Etter presentasjonen av undersøkelsen blir det kommentarer og diskusjon med representanter med representanter fra både Oslo kommune og sivilsamfunnet. Blant annet kommer:

Møtet vil foregå på Zoom og lenken vil sendes til de påmeldte. 

Kontaktpersoner:

    Laster inn ...