Mental helse, ulikhet og sosial inkludering

Tilhørighet og inkludering er sentralt for god helse. Likevel opplever personer med innvandrerbakgrunn utenforskap på flere sosiale arenaer, samt lavere deltagelse i arbeidslivet. Dette kan både føre til og forsterke psykiske plager. Hva kan vi gjøre med dette?

På dette seminaret belyses tematikken fra internasjonale, nasjonale og lokale perspektiver, med fokus på barn og familier.

Vi ser nærmere på hvordan forskere, klinikere og ulike brukerorganisasjoner best kan jobbe sammen for å bidra til god psykisk helse for familier med innvandrerbakgrunn. 

Målgruppen er beslutningstagere, helsepersonell, ansatte i universitets- og høgskolesektoren, studenter og andre interesserte.

Seminaret holdes på engelsk.

Engelsk tittel: Mental health, inequality and social inclusion.

Program

Kontakt

Laster inn ...