!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Metodeforum: Å forske på egne studenter. Forskningsetikk, personvern og databehandling

Det er blitt mer vanlig å velge egen utdanning som forskningsfelt, og egne eller kjente grupper av studenter og ansatte som «studieobjekter». Samtidig strammes forskningsetiske retningslinjer inn. Hvordan imøtekommes kvalitetskriterier i denne type forskningsprosjekter?

Velkommen til høstens første metodeforum!

Med økt krav til ansatte ved universitet og høgskoler om å drive forsking og forskningsbasert undervisning, er det mer og mer vanlig med å velge egen utdanning som forskningsfelt og egne eller kjente grupper av studenter og ansatte som «studieobjekter».

Samtidig strammes forskningsetiske retningslinjer inn, så vel som regler for personvern og databehandling.

Aktuelle spørsmål

Innledere

Vi har invitert Jan Dolonen (uio.no) og Gunn Engelsrud (hvl.no) til å diskutere disse spørsmålene. 

Dolonen er senioringeniør ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, og designer, utvikler og forsker på digitale undervisnings- og læringsressurser.

Han har lang erfaring fra forskningsprosjekter som behandler personopplysninger, og deltar i flere arbeidsgrupper ved UiO som omhandler forskningsetikk, personvern, behandling av personopplysninger i forskning og utvikling, og databehandleravtaler.

Engelsrud er professor ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet, og har tidligere vært professor ved NIH og UIO. Hun vil snakke om et prosjekt fra NIH der forskning på egen undervisning og studentaktiv læring ble prioritert internt.

Hun presenter en case fra et masteremne i kvalitativ metode. Innlegget omhandler etiske og metodiske overveielser ved det å arbeide forskning basert på data i egen institusjon, og der studenters læring undersøkes. Blant spørsmålene som stilles er: Kan et slikt prosjekt bidra til kunnskap om studenters læring, og i så fall hvordan kan valideten bedømmes?

Praktisk informasjon og plan B hvis økt smitte

Hvis strengere restriksjoner på fysiske møter gjeninnføres, vil vil gjennomføre et hybrid arrangement med strømming. Nærmere informasjon vil komme.

Vel møtt!

Kontakt

Laster inn ...