Kan og bør man styre elevenes utvikling av holdninger

Kan man gjennom skolepolitiske reformer, læreplaner og undervisning styre elevenes utvikling av holdninger og verdier? Og hvilke utfordringer skaper dette for skolens demokratimandat?

Dette er noen av spørsmålene som stilles når Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning inviterer til konferanse.

I skolens brede lærings- og danningsoppdrag ligger det et mål om at skolen skal bidra til å utvikle elevenes holdninger og verdier, i den siste læreplanreformen (LK20) omtalt som et ”verdiløft”. Også internasjonalt ser vi en økende vektlegging av holdninger og verdier, blant annet hos internasjonale organisasjoner som OECD og Europarådet, som i sine kompetanserammeverk vektlegger verdi- og holdningskompetanse som viktige deler av det elevene trenger å utvikle i en virkelighet preget av globalisering, mangfold og store samfunnsmessige utfordringer.

Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning stiller denne gangen spørsmål om hvorvidt det gjennom skolepolitiske reformer, læreplaner og undervisning er mulig å styre elevenes utvikling av holdninger og verdier? Hvilke utfordringer skaper dette for skolens demokratimandat? Og hvordan forene et ønske om å styrke skolens brede mandat med kompetansebaserte læreplaner som vektlegger målbart læringsutbytte?

Til å belyse og drøfte disse problemstillingene med oss har vi et nordisk panel bestående av:

Det blir servering av fingermat og musserende etter konferansen, og påmelding er derfor påkrevd.

Meld deg på her (nettskjema.no)

Arrangementet er gratis.

Hjertelig velkommen!

Kontakt

Laster inn ...