Musikkens politiske kraft i et Brasil i endring

Visning og diskusjon med NOVA-forsker Kjetil Klette Bøhlers dokumentarfilm, der gjennomgangstemaet er kombinasjonen av musikk og politikk.

Brasiliansk politikk er i endring. Det er ikke lenger preget av deliberasjon og et rasjonelt offentlig ordskifte, men emosjonelt engasjement. Musikalske praksiser har blitt sentrale arenaer for politisk deltagelse i dagens Brasil offline og online. 

Med utgangspunkt i filmen «Music, Affect and Politics in a Changing Brazil», og omfattende feltarbeid i landet de siste årene, vil NOVA-forsker Kjetil Klette Bøhler drøfte musikkens politiske betydning i dagens Brasil. Han vil diskutere betydningen av musikk i gatedemonstrasjoner og valgkamper. Bøhler vil også drøfte hvordan politikk uttrykkes i karneval og i brasiliansk populærmusikk basert på eget feltarbeid, en rekke artikler om temaet og et bokprosjekt under utvikling.

Arrangør: Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Ta med lunsjen din, vi står for kaffe og te.