Rapportlansering: Hvilket politi skal vi ha? Nærpolitireformen 3 år etter

Velkommen til rapportlansering og frokostmøte om nærpolitireformen den

11. april kl 08.30 i Pilestredet 46, auditorium Athene, på OsloMet – storbyuniversitetet

Påmelding her

Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI - OsloMet, Fafo og UiO/PHS presenterer resultater fra sitt forskningsprosjekt om hva politiansatte opplever at nærpolitireformen gjør med politirollen og kvaliteten i politiets tjenester overfor publikum. 

Program

Presentasjon av funnene ved:

Presentasjonen følges av kommentarer fra representanter for politiet (paneldeltakere annonseres snart)

- med påfølgende diskusjon rundt spørsmålene:

 

Forskningsprosjektet ble finansiert av Difi.