English version

Avlyst: NAIS 2020 – Symposium – Norwegian AI Society

Symposiet til Norwegian Artificial Intelligence Society (NAIS) tek sikte på å samle forskarar og utøvarar innan kunstig intelligens frå Noreg og Skandinavia for å presentere arbeid som vert gjort, og diskutere retningar for kunstig intelligens (AI) i framtida. Årets symposium NAIS 2020 er avlyst grunna Korona-pandemien. NAIS planlegg eit digitalt arrangment for eit breiare publikum, uten innlevering av paper, den siste veka i mai. Neste års symposium NAIS 2021 finn stad på OsloMet 25. og 26. mai 2021.

Les meir om sympositet (informasjon på engelsk).