Norsk Arbeidslivsforum fyller 30 år

Velkommen til feiring av vår unge voksne, vitale og stadig like relevante forening.

Grunnstenen i foreningen er en tverrpolitisk, åpen og åpnende diskusjon om livsbetingelsene for det norske arbeidslivet.

Fra oppstart, godt forankret i arbeidslivsforskningen og fra stadig nye vinkler går den røde tråden: Hvilket fundament står den norske arbeidslivsmodellen til enhver tid på?

Hvilke samtidsspørsmål må den bære? Hvilke endringer skal den bistå til? Og hva består nå den litt slitte, men desto viktigere tilliten av? Hvordan holder vi på den?  Hvordan bygger vi fremtidens arbeidsliv?

Fortsatt åpent diskuterende og relevant, sammen. 

Foreløpig program:

Etter programmet følger jubileumsskål, gode samtaler og litt småmat. 
Velkommen til Pakkhuset Oslo 5. september klokken 13.00 til ca. 16.00.

Vi har begrenset med plass så vi oppfordrer deg til å melde deg på raskt.

Vi gleder oss! 

Kontakt

Laster inn ...