!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bilde tatt fra luften viser utsikt over sentrum og litt av fjorden. Nærmest ser vi taket på flere av bygningene på OsloMet og vi ser logoen skrevet med store bokstaver i gult på det nærmeste taket.

Forsknings-Norges best bevarte hemmelighet?

OsloMet og Norges forskningsråd inviterer til debattmøte om nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. Lite kjente ordninger der bedrifter og offentlig sektor som vil styrke sin kompetanse kan søke om et doktorgradsprosjekt.

Ordningen med nærings-ph.d. har eksistert siden 2008, offentlig sektor-ph.d. fra 2014. Siden da har ca. 400 kandidater fullført programmet. Bærekraftsmålene, miljøkrisen og Covid 19 har gjort at samfunnet står overfor en gigantisk omstillingsprosess som krever ny kunnskap og innovasjon.

Gjennomføring av en nærings-eller offentlig sektor-ph.d. kan bidra til dette. Men hvor mange kjenner egentlig til ordningen? Er den utformet på en måte som gjør at den fungerer optimalt? Er de økonomiske betingelsene godt nok tilrettelagt? Og fungerer samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet godt nok? Ved å samle sentrale aktører på området ønsker vi å invitere til debatt og videre samarbeid.

Program

Seminaret er åpent for alle interesserte i arbeidsliv og akademia.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norges forskningsråd.

Har du spørsmål om arrangementet?

    Laster inn ...