!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Nasjonal utdanningskonferanse: Høgskole- og universitetsreformen og NPM

Høgskole- og universitetsreformen og New Public Management (NPM). Om NPM-rasjonalitetens erobring av utdanningsinstitusjonene.

Konferanse om New Public Management (NPM) og NPM-rasjonalitetens erobring av utdanningsinstitusjonene.

Konferansen er arrangert av Forum for fagkritikk og støttet av Fritt Ord.

 • Program

  8.45 Kaffe og velkommen

  9.10 Åpning av konferansen:

  Professor Anders Breidlid og forsker Sigurd Haga, OsloMet: Om behovet for en grunnleggende debatt om institusjonenes fag- og vitenskapsforståelse og rolle i en verden i rask endring

  I Universitetet og nyliberalismen

  9.30 - 10.00

  Professor Aksel Tjora, NTNU: Universitetet – fra kollegialitet til linjestyring

  Spørsmål og kommentarer

  10.00 – 10.30

  Førsteamanuensis Tor Halvorsen, Universitetet i Bergen: Relevant kunnskap – kven bestemmer?

  10.30 – 11.00

  Kommentarer til del I. Seniorforsker Eric Nævdal, Frischsenteret og professor Svein Sjøberg, Universitetet i Oslo

  11.00 – 11.30 Pause

  II Kvalifisering og kontroll. Profesjonsautonomi

  11.30 – 12.15

  Professor Ole Johnny Olsen, Universitetet i Bergen: NPM-logikkens tyning av universitetets faglige kunnsskapspraksis.

  Lektor PhD, Raimond Lillevik, informasjonsmedarbeier i informasjonsmedarbeider i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland: Hva skjer med Nesna? De praktiske utdanningene i lys av eksemplet Nesna.

  12.15 – 12.45

  Kommentarer og debatt.

  12.45 – 13.30

  Enkel lunsj.

  III Kunnskap og politikk. Interaksjon og ansvar

  13.30 – 13.50

  Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo: Det markedsorienterte universitetet og Humboltmodellen vs. samfunnsuniversitetet. Drivkreftene bak de ulike modellene.

  13.50 – 14.10

  Forsker Einar Braathen, OsloMet. Fra demokratiunderskudd og NPM til medbestemmelse.

  Kort pause.

  14.20 – 15.45

  Paneldebatt og oppsummerende kommentarer.

  Hva er alternativet til NPM rasjonaliteten og konserntenkingen?

  Konkrete forslag. Debatt om veien videre.

  Paneldebatt

  Deltakere:

  • leder i Forskerforbundet, Guro Lind,
  • nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad,
  • nestleder i NTL, Ellen Dalen
  • rikspolitikere: Nina Sandberg, Ap, Mona Fagerås, SV, Mari Knutsdatter Strand, Sp

  Oppsummerende kommentarer av innlederne.