Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning i sykepleie

Årets tema er internasjonalisering. Dag 1 er for ansatte ved OsloMet, NFO og gjester. Dag 2 er for fagorganets medlemmer og observatører.

Program

Tirsdag 18. april, i Store auditorium

Åpent seminar for ansatte ved OsloMet, NFO og gjester.

12.00-12.45 Lunsj, kaffe/te utenfor Store auditorium

12.45 Kulturelt innslag. Velkommen ved instituttleder Marit Kirkevold. Presentasjon av dagens program.

13.00–13.45 Giving nursing students international experiences - issues and strategies. Dr. Louise Daly, Head of the General Nursing Discipline, School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin.

Spørsmål og diskusjon.

13.45-14.30 Development and implementation of GRIP (Global Research and Internship Program) (global.upenn.edu). Dr. Frances O’Brien, Director of Global Relations, School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin. Dr. Kathleen Greenway, coordinator nursing exchange programme, Oxford Brookes University.

Spørsmål og diskusjon.

14.30-15.00 Pause

15.00-15.45 UQ-perspectives on internationalisation-at-home activities. Dr. Peter Lewis, the Director of Teaching and Learning for University of Queensland's School of Nursing, Midwifery and Social Work.

Spørsmål og diskusjon.

15.45-16.00 Pause 

16.00-17.00 Oppsummering og diskusjon 

17.00-21.00 Middag. NFOs medlemmer går i samlet flokk til Kafé Årstiden i Stensberggaten hvor det serveres tapas og drikke, med mer.

Onsdag 19. april, i rom N020.025

(Kun for NFO)

08.45 Kaffe/te/frukt serveres utenfor rom N020.025.

09.00 Velkommen til dag 2 ved instituttleder Marit Kirkevold. Presentasjon av dagens program.

Tema 1: Forholdet mellom teori og praksis i sykepleierutdanningen

09.00-10.15 EU-direktivet – implikasjoner for sykepleie som akademisk utdanning. Svenske professorer innen omvårdnad har skrevet fellesbrev til svenske utdanningsmyndigheter om bekymringer for sykepleierutdanningen grunnet pålegg om innstrammet praksis av EU-direktivet. Hvordan stiller vi oss til initiativet/bekymringen?

10.15-10.30 Pause

Tema 2: Internasjonalisering

10.30-11.30 På hvilken måte er de nye programmene tilrettelagt for inn- og utveksling? Hver utdanningsinstitusjon forbereder et innlegg på maksimalt fem minutter om hvordan de tilrettelegger for internasjonalisering i de nye programmene med utgangspunkt i:

Vi legger hovedvekten på bachelorutdanningen denne gangen.

11.30-12.00 Diskusjon – hva synes å være de viktigste utfordringene?

12.00-12.30 Pause. Lunsj serveres i møtelokalet

12.30-13.00 Internasjonalisering hjemme COIL – hvilke erfaringer har vi? Ved Ann Kristin Bjørnnes, studieleder og førsteamanuensis, OsloMet

13.00-13.30 Internasjonalisering hjemme – hva legges i det? Diskusjon

13.30-13.45 Pause

13.45-14.30 Hvilke strategier og tiltak har VID benyttet for å lykkes med internasjonalisering? Ved Hanne Liv Østtveit-Moe, seniorrådgiver seksjon for internasjonalisering og Christine Meyer, internasjonal koordinator sykepleie, VID Vitenskapelige høgskole.

14.30 Avslutning

Praktisk informasjon

Bindende påmelding innen 11. april.

Deltakere må selv bestille/betale reise/ hotell. 

Møteavgiften betales ved påmelding og inkluderer mat og drikke.

Kontakt

    Laster inn ...