!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning i sykepleie

Velkommen til konferanse om nasjonale retningslinjer, fremtidens praksis og forebygging av frafall.

Temaer for møtet er:

 • Program 21. november: Fremtidens praksis

  12:30-13:00 Lunsj, kaffe/te utenfor auditoriet

  13:00 Velkommen og presentasjon av dagens program ved instituttleder Marit Kirkevold

  13:05-13:30 Hva når nasjonale retningslinjer og tilgang til relevante praksisplasser ikke går i hop? Innledning med oppsummering av NSF-rapporten om praksis og vesentlige problemstillinger den reiser. Ved Ingvald Bergsagel, journalist i Sykepleien.

  13:30-14:00 Orientering om revisjon av nasjonal retningslinje for bachelor i sykepleie, samt bakgrunn for praksiskravet og refleksjoner rundt NSF-rapporten fra Rethos-gruppen.

  Spørsmål og diskusjon:

  • Er den nasjonale retningslinjen strengere enn EU-direktivet?
  • Hvordan skal vi håndtere at vi ikke har tilstrekkelige praksisplasser innen barn, psykisk helse og kirurgi? Ved Mariann Fossum, professor v/UiA og programleder for Rethosgruppen.

  14:00-14:30 Plenumsdiskusjon

  14:30-15:00 Pause

  15:00-15:45 Oppfølging av rapporten om sammenhengende praksisperiode i spesialisthelsetjenesten i HelseVest. Ved Else Cathrine L. Rustad, viseinstituttleder ved HVL.

  15:45-16:30 Spørsmål og overordnet diskusjon

  16:30 Avslutning

  17:00-21:00 Middag. NFOs medlemmer går i samlet flokk til Kafé Årstiden, Stensberggaten, hvor det serveres tapas drikke med mer.

 • Program 22. november: Alternativ praksis og gode pedagogiske løsninger

  Fra 08:45 serveres det kaffe/te/frukt utenfor auditoriet

  09:00 Velkommen og presentasjon av program for dag 2 ved instituttleder Marit Kirkevold.

  Tema 1: Eksempler på alternativ praksis/gode pedagogiske løsninger – med vekt på barn, psykisk helse og kirurgi

  09:05-09:45 Eksempler på alternativ praksis/ gode pedagogiske løsninger – barn
  09:45-10:30 Eksempler på alternativ praksis/ gode pedagogiske løsninger – psykisk helse
  10:30-10:45 Pause
  10:45-11:30 Eksempler på alternativ praksis/ gode pedagogiske løsninger – kirurgi?
  11:30-12:00 Hvilke muligheter finnes – hvordan bør NFO gå videre med saken?
  12:00-12:30 Pause/ lunsj serveres i møtelokalet

  Tema 2: Forskning på sykepleierutdanningen

  12:30-13:30 Forebygging av frafall i sykepleierutdanningen – hva sier forskningen? Ved Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, NIFU

  Utfordringer med studieintegrering hos sykepleierstudenter (nifu.no).

  13:30-14:30 Paneldiskusjon

  14:30-15:00 Eventuelt

  15:00 Avslutning

Kontakt

  Laster inn ...