Bildet viser krysset mellom Pilestredet og Holbergsgate med studenter på vei mot fotgjengerfeltet. Pilestredet 3 i bakgrunnen til venstre og bygninger med forretninger og serveringssteder til høyre. Bildet er tatt fra Pilestredet 32 i sommerhalvåret av fotograf Benjamin Ward.

Nasjonalt studieadministrativt MNT-seminar 2023

OsloMet og UiO inviterer til årets Nasjonalt studieadministrativt MNT-seminar – en møteplass for studieadministrativt ansatte i matematikk-, naturfag- og teknologiutdanninger ved universiteter og høgskoler.

Seminaret gir en unik mulighet til å bygge nettverk, utveksle erfaringer og problemstillinger innen like arbeidsområder på tvers av institusjonene.

Deltakerne får også mulighet til å utforske OsloMet og Naturhistorisk museum i sin beste vårdrakt.

Program

 • Mandag 8. mai i KK-senteret, Pilestredet 46 ved OsloMet

  • 11:00 – 12:15 – Lunsj og ankomstregistrering 
  • 12:15 – 12:45 – Velkommen, gjennomgang av program og presentasjon av MNT-utdanning i plenum 
  • 12:45 – 14:00 – Universell utforming: professor Frode Eika Sandnes, Institutt for informasjonsteknologi, OsloMet
  • 14:15 – 16:00 – Parallellsesjoner om fusk, tilrettelegging og fremtidens studier. Fusk fasiliteres av universitetslektor emiritus Dag Langmyhr, UiO. Fremtidens studier fasiliteres av Anne Blichfeldt, USN.
  • 16:00 – 18:00 – Innsjekk på hotellet og egentid  
  • 18:00 – 21:00 – Middag på hotellet
 • Tirsdag 9. mai på Naturhistorisk bibliotek, Sars' gate 1, Tøyen

  • 09:15 – Felles avreise fra hotellet til Tøyen med T-bane for de som ønsker det
  • 10:00 – 10:45 – Omvisning på Geologisk museum: Livets utvikling (dinosaurer med mer), i Botanisk hage – vårblomstring med Kristina Bjureke eller i Klimahuset
  • 11:00 – 12:00 – Lunsj  
  • 12:15 – 13:00 – Hvordan redder MNT-fagene klimaet, fremtidens MNT-utdanning ved førstelektor Anja Røyne, UiO 
  • 13:20 – 14:30 – Panelsamtale om AI i utdanning ved Anja Røyne, UiO, Jan Tore Lønning, professor i språkteknologi og maskinlæring, IFI på UiO, Kirsten Aarset, førsteamanuensis, MEK på OsloMet og Line Horgen Thorstad, student på  Honours-programmet, UiO. Samtalen ledes av Knut Mørken, prodekan for utdanning, MN, UiO.
  • 14:30 – 15:00 – Avslutning og overrekkelse av stafettpinne i plenum 

  Middag og overnatting på Scandic Solli. Booking av rom gjøres direkte til hotellet eller via reisebyrå.

Kontakt

Laster inn ...