NEON-dagene 2020: Tillitsbasert styring og ledelse i forandringens tid

Velkommen til Nettverk for organisasjonsforskning i Norge sin årlige konferanse. I år er den slått sammen med Statsviterkonferansen og Fagkonferansen i styring og ledelse ved OsloMet.

NEON-dagene er Nettverk for organisasjonsforskning i Norge sin årlige konferanse. Konferansen skal bidra til at det skjer utveksling av forskningsresultater og perspektiver på tvers av fagmiljøer som driver med organisasjonsforskning, samt bidra til sterkere norsk deltakelse og profilering i det internasjonale forskningsfeltet.

I år er Neon-dagene slått sammen med Statsviterkonferansen og Fagkonferansen i styring og ledelse.

Program

Les mer om konferansen på NEON sin hjemmeside (inn.no).

Call for papers

Frist for innsendelse av forslag til papers/abstract er 4. september (inn.no).

Kontakt

Laster inn ...