English version

NERA 2023: Digitalisering og teknologi i utdanning - muligheter og utfordringer

OsloMet er vertskap for NERA-kongressen (Nordisk forening for pedagogisk forskning) i 2023.

Tema for NERA-kongressen i 2023 er digitalisering og teknologi i utdanning - muligheter og utfordringer.

Hovedtalere

Viktige datoer

Innsending av abstracts

Påmelding

Mer informasjon og innsending av abstracts

Se nettsiden til NERA 2023 for mer informasjon og innsending av abstracts (berg-hansen.no).

Kontakt oss

Har du spørsmål om NERA 2023, ta kontakt via e-post: nera2023@oslomet.no