Bygget i Pilestredet 32, hvor det store OsloMet-skiltet vises så vidt bak frodige trær.

3rd Nordic State Audit Seminar

Handelshøyskolen OsloMet i samarbeid med Riksrevisjonen og Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité arrangerer «3rd Nordic State Audit Seminar» 24. mai 2019.

Handelshøyskolen OsloMet i samarbeid med Riksrevisjonen og Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité arrangerer «3rd Nordic State Audit Seminar» 24. mai 2019.

Årets tema: Muligheter og utfordringer for den statlige revisjonen

Nordic State Audit er et seminar om statlig revisjon i Norden, og er en møteplass for forskere, revisorer, parlamentarikere og andre med interesse for riksrevisjonens arbeid.

Program

09.30 – 10.00: Velkommen med kaffe

10.00 – 10.05: Velkommen

Åge Johnsen, professor OsloMet – storbyuniversitetet.

10.05 – 11.45: Åpningsforedrag

10.05 – 10.25: Muligheter og utfordringer for samarbeid mellom revisorer og forskere: riksrevisor Per Kristian Foss.

10.25 – 10.45: Riksrevisjonenes arbeid – utfordringer og muligheter – i de nordiske landene: Jens Gunvaldsen, revisjonsråd i Riksrevisjonen.

10.45 – 11.05: Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon – utfordringer og muligheter: Ekspedisjonssjef Therese Johnsen.

11.05 – 11.25: Utfordringer for den politiske kontrollen av forvaltningen i de nordiske landene: Dag Terje Andersen, leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

11.25 – 11.45: Etiske utfordringer for den statlige revisjonen: Louise Bringselius, dosent Lunds universitet.

11.45 – 12.30: Lunsj.

12.30 – 13.15: Ny teknologi i revisjonen: The OAGN Data Science Project: Jan Roar Beckstrøm, avdelingsdirektør Riksrevisjonen.

13.30 – 14.30: Nytt fra forskningen

14.30 – 15.00: Avsluttende plenumsdiskusjon.

Programkomité