!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Tett folkemengde i gate, utydelig i kantene. Foto: colourbox

NorLAG-lanseringsseminar: Nye muligheter for forskning på livsløp, aldring og generasjon

Velkommen til lansering av NorLAGs nye forskningsportal! Heretter vil det bli lettere for forskere og studenter å få tilgang til omfattende livsløpsdata om helse, omsorg, arbeid, livskvalitet og familierelasjoner.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Norsk senter for forskningsdata (NSD) vil presentere portalen som gir tilgang til longitudinelle data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Du vil også få smakebiter fra helt fersk forskning med de nyeste data.

NorLAG er en livsløpsstudie hvor vi følger de samme personene, født mellom 1922 og 1966, over tid. Studien kombinerer longitudinelle survey- og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: helse, omsorg og velvære, arbeid og pensjonering, familierelasjoner og sosiale nettverk. Dataene gir unike muligheter for forskning på temaer rundt livsløp, aldring og generasjon.

NorLAG inngår i Norges forskningsråds satsing på nasjonale forskningsinfrastrukturer. På seminaret lanseres den ferske og oppdaterte infrastrukturen for alle tre runder fra NorLAG – fra 2002 til og med de nyeste data fra 2017.

Gjennom en serie korte innlegg av dyktige nasjonale og internasjonale foredragsholdere gir seminaret et innblikk i datamaterialets muligheter for forskning og utdanning, viser hvordan du raskt og lett kan få tilgang til NorLAG-dataene, samt belyser betydningen av infrastrukturer for tilgang til forskningsdata.

Seminaret er gratis.

Program

12:00-12:30    
Lunsjservering

12:30-12:40    
Velkommen, ved Per Martin Nordheim-Martinsen, viserektor OsloMet – storbyuniversitet og Vigdis Kvalheim, direktør Norsk senter for forskningsdata (NSD)

12:40-13:00    
Nasjonal infrastruktur for forskningsdata. Infrastruktursatsingen ved Norges forskningsråd 
v/Kirsti Solberg Landsverk, seniorrådgiver NFR

NorLAG som nasjonal forskningsinfrastruktur 
v/Marijke Veenstra, prosjektleder NOVA, OsloMet

13:00-13:10    
Om NorLAG – Den Norske studien av livsløp, aldring og generasjon
v/Katharina Herlofson, forsker NOVA, OsloMet

13:10-13:30
NorLAG dataplattform
v/Gry Henriksen, seniorrådgiver NSD

13:30-14:00        
Pause med kake & kaffe/te

14:00-14:20    
Muligheter for forskning
v/ prosjektgruppen på NOVA/OsloMet

Endringer i ensomhet blant eldre over tid 
v/Thomas Hansen 

Hva betyr tidligere arbeidssituasjon for yrkesaktivitet i eldre år 
v/Tale Hellevik

Pass av barnebarn fra 2002 til 2017 – endring eller status quo? 
v/Katharina Herlofson

Betydning av uformell omsorg for yrkesdeltagelse og inntektsutvikling 
v/Hanna Vangen Nordbø

14:20-14:30    
Muligheter for utdanningene 
Hvordan kan NorLAG brukes i utdanning og undervisning? 
v/Marja Aartsen, forsker NOVA, OsloMet

14:30-15:00    
The impact of research infrastructures 
v/prof. Pearl Dykstra, Erasmus University Rotterdam, Scientific Director ODISSEI og   
Prof. Axel Börsch-Supan, Director Max Planck Institute, Director SHARE-Eric

15:00-15:15    
Veien videre 
v/Marijke Veenstra, prosjektleder NOVA, OsloMet

Ordstyrer: Forskningsleder Hans Christian Sandlie, NOVA/OsloMet

Prosjektet ACCESS infrastruktur er finansiert av Norges forskningsråd