!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

NorLife-seminar: Registerdata og informasjon om arbeidsmiljø

Validerte mål på arbeidsmiljø til bruk i registerbaserte analyser – bakgrunn, resultater og muligheter for videre forskning.

Arbeids- og velferdsforskningen i Norge har gjennom mange år hatt stor nytte av tilgang på registerdata som gir en unik tilgang til informasjon som består av lange tidsserier og inkluderer hele befolkningen. 

Utfordringen med denne typen data er at de ikke er samlet inn for forskningsformål og har dermed noen klare begrensninger. En vesentlig begrensning er at registerdata mangler informasjon om arbeidsmiljø, og betydningen av arbeidsmiljø som en rammebetingelse for arbeid som fremmer helse, inkludering og lange yrkeskarriere. 

Utdannings- og klasseforskjeller i helse, inkludering i arbeidsmarkedet og yrkeskarrierer gir i beste fall ett indirekte bilde på betydningen av arbeidsmiljø i registerbaserte studier.

Program

Basert på de norske levekårsundersøkelsene om arbeidsmiljø i 2006, 2009, 2013, 2016 og 2019 har Hermansen & Dahl (2022) og Le Houng, Hermansen & Dahl (2023a) konstruert og validert en yrkesbasert jobbeksponeringsindeks for fysisk og psykososialt arbeidsmiljø til bruk i registerbaserte analyser. 

Disse indeksene er så langt benyttet en analyse som undersøker betydningen av arbeidsmiljø for arbeidsinkludering blant kreftoverlevere (Le Houng, Hermansen & Dahl 2023b) og sykefravær blant mødre av barn født med funksjonsnedsettelser (Wondemu et. al. 2024).

I dette foredraget vil Åsmund Hermansen, professor ved institutt for sosialfag, presentere de to jobbeksponeringsindeks, resultater fra de studiene som så langt er publisert og mulighetene for videre forskning. 

De to indeksene er i ferd med å gjøres offentlig tilgjengelig for andre forskere gjennom egne BMC Data Notes. Dette grunnlagsarbeidet vil dermed kunne benyttes i ulike registerbaserte analyser hvor arbeidsmiljø står sentralt.     

Litteratur

Kontakt

Laster inn ...