English version

Norsk symposium om kunstig intelligens

OsloMet er vertskap for 2022-symposiet til den norske foreningen for kunstig intelligens.

Symposiet samler forskere og praktikere innen kunstig intelligens fra Norge og Skandinavia, for at de skal kunne presentere arbeidet sitt og diskutere framtidige retninger for kunstig intelligens.

Symposiet gir et forum for nettverksbygging blant forskere, og kobler sammen forskere, praktikere, næringsliv og offentlig sektor.

Les mer om symposiet på engelsk.