!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Illustrasjonsbilde pakistansk familie spiser middag (colourbox.com)

Seminar: Et halvt århundres norskpakistanere

Migrasjonsnettverket ved OsloMet inviterer til seminar i anledning femtiårsjubileet for den norskpakistanske minoriteten i Norge

Nettverk for migrasjon og transnasjonalitet ved OsloMet har gleden av å invitere til seminar i forbindelse med årets femtiårsjubileum for den norskpakistanske minoriteten i Norge.

På dette seminaret fokuserer vi på de som kom fra Pakistan, og på deres etterkommere. 

Program

Etter innleggene er det satt av tid til spørsmål og diskusjon. Det blir lett servering. 

Om nettverket

Vi er et forskernettverk som springer ut fra de fire forskningsmiljøene NOVA, AFI, NIBR og SIFO ved OsloMet. Vår kompetanse omfatter en rekke ulike migrasjonsrelaterte tema, som for eksempel barn og ungdom i flerkulturelle miljøer, etniske minoriteters forhold til velferdsstatens institusjoner og tjenester, flyktninger og asylsøkere, sivilsamfunn og nasjonale og internasjonale reguleringer av migrasjon. Forskerne i nettverket har mange ulike fagbakgrunner, men er særlig opptatt av transnasjonale og komparative tilnærminger. Vi møtes omtrent annenhver uke, og vår viktigste aktivitet er å holde hverandre oppdatert på det tverrfaglige feltet migrasjon, og stimulere til publisering.

Kontaktpersoner

Laster inn ...