English version

Nye forventninger til velferdsprofesjonene

I dette utvidede lunsj-seminaret vil Nicolette van Gestel og Johanna Gustafsson dele forskningsbasert kunnskap og erfaringer om to temaer av stor relevans for offentlige tjenester og fagprofesjonelle.

Møt Nicolette van Gestel og Johanna Gustafsson, to av INTEGRATE’s internasjonale eksperter i diskusjon med norske forskere.
Vi servere enkel lunsj til de som deltar i møtet på studiested Pilestredet.

Det er også anledning til å delta via Zoom (zoom.us).

Arbeidsgivers engasjement ved ansettelser av personer med funksjonsnedsettelser

Aktiveringspolitikken og arbeids- og velferdstjenestene har rettet stadig mer oppmerksomhet mot etterspørselssiden i arbeidsmarkedet – arbeidsgiverne og arbeidsplassene.

Fagfolkene forventes å utvikle måter å rette seg mot aktørene i arbeidslivet slik at disse også kan engasjeres i å legge til rette for arbeidslivsdeltakelse for de som står utenfor eller er i ferd med å falle ut.

Johanna Gustafsson er postdoktor med Marie Sklodowska Curie-stipend ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet (oru.se). Siden 2016 har hun vært svensk ekspert i "the Academic Network of Experts in Disability" (ANED), som rapporterer til EU-kommisjonen. 

Professionals in co-creation – learning from the EU Horizon 2022 project “Cogov”

Europeiske land står overfor en lang rekke komplekse problemer. Offentlige tjenester og fagprofesjonelle står i et krysspress mellom økte forventning og begrensede offentlige ressurser.

Cogov prosjektet har tatt utgangspunkt i at det er mest nyttig å belyse behovet for omfattende fornyelse av offentlige tjenester i et post-New Public Management perspektiv. Prosjektet har studert omformingen av offentlig forvaltning i retning av mer åpne, innovative og samarbeidsarenaer.

Nicolette van Gestel is professor at TIAS School for business and Society, Tilburg University (tias.edu), and researcher in the Cogov project – Co-Production and Co-Governance: Strategic Management, Public Value and Co Creation in the Renewal of Public Agencies across Europe – with a particular focus on the role of professionals in these processes.

Kontakt

Laster inn ...