Utsikt fra operaen med teksten Nyris 2022 over.

NYRIS 2022: 15th Nordic Youth Research Symposium – The past, the present and future of Nordic Youth Research

NYRIS inviterer ungdomsforskere til en dialog om dagsaktuell forskning om unges liv og en diskusjon knyttet til ungdomsforskningens fortid, nåtid og framtid.

Det har aldri vært viktigere å forstå unges liv. Dagens unge lever i en raskt omskiftelig verden grunnet globale hendelser og fenomen som for eksempel digitalisering, klimaendring og Covid-19 pandemien.

Ungdomsforskningen står sterkt i de Nordiske land, men har vi tilgang på de nødvendige verktøy og perspektiver for å kunne beskrive, tolke og forstå livene unge lever i dag?

Kontaktinfo

Konferansen er organisert av Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet

Epost: nyris@oslomet.no