English version
Vi ser en grønn tett skog med en hengebro som forsvinner inn i mørket midt i skogen.

Økonomi og grønn velstand

Vi er i en periode hvor det kreves at vi går fra et økonomisk system basert på vekst, til et som tar vare på naturressurser og kulturelle tradisjoner - og samtidig stimulerer til innovasjon. Denne situasjonen utfordrer vår måte å tenke og handle på, politisk så vel som profesjonelt og privat.

Seminaret setter søkelys på denne problematikken fra ulike synsvinkler. Bidragsyterne er anerkjente spesialister innen sine felt.

Seminaret vil bli holdt på engelsk. Det er åpent for alle studenter og ansatte ved OsloMet og andre interesserte.

Se den engelske siden for program og mer informasjon om seminaret.