!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

En sort scene. Heidi dahlsveen sitter på gulvet i en rosa genser. Ved siden av henne ligger et stort stykke med rødt stoff.

Omsorg - fortellinger om ubehag, ensomhet og en elefant

Et kollektivt kunstnerisk utviklingsarbeid fra koreograf/regissør Anne Bryhn, fortellerkunstner Mimesis Heidi Dahlsveen og tekstilkunstner Randi Veiteberg Kvellestad.

Prosjektet undersøker temaene ensomhet og omsorg, gjennom biografiske, autobiografiske og tradisjonelle (norrøne) fortellinger, og ved bruk av kunstneriske metoder hvor målet og utkommet er en fortellerforestilling for voksne.

Det tekstile uttrykket skal fungere som egne narrativer. Tekstilkunstneren er til stede på scenen sammen med fortelleren og vil gjennom broderier skape et virvar av narrativer som rumler i og utenfor hvert enkelt individ. Materialet som blant annet brukes er stoff som oppløser seg i kontakt med vann.

Gjennom å få innsikt i ensomhet er hensikten å se hvordan man skaper sin virkelighet ved bruk av narrativer i en verden som oppleves som fragmentert og fylt opp av kriser, et arnested for polarisering; samt hvordan man håndterer kriser uten å legge lokk på framtidshåpet.

Om fortellerfestivalen: Fortellermønstring er en åpen faglig arena for å se og diskutere muntlig fortellerkunst. Plattformen er programmert via åpen utlysning. I år settes søkelys på fortellerforestillinger som enten er nye eller er under utvikling. Alle forestillingene vil ha en samtale i etterkant, ledet av festivalens kunstneriske leder Aslak Moe.

Mer info om fortellermønstring og fortellerfestivalen (fortellerfestivalen.no)

Foto er tatt av Magdalena Emilie Vassbotn Hestholm under prøvene.